Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1649) nowelizuje obowiązujące do końca 2015 roku przepisy podatkowe. Główną przesłanką do wprowadzenia zamian do ustawy było zapewnienie ochrony podatnikom i rozstrzyganie wątpliwości skarbowych na ich korzyść.

Najważniejsze zmiany dla podatnika w Ordynacji Podatkowej:

  1. Pełnomocnictwo ogólne – obok obowiązujących pełnomocnictw szczegółowych do każdej sprawy, podatnik może teraz udzielić pełnomocnictwa ogólnego do reprezentacji we wszystkich kwestiach podatkowych (oprócz podpisywania deklaracji), a także przed wszystkimi urzędami. Pełnomocnictwo składa tylko raz i jest zwolnione z opłat.

 

  1. Obsługa podatników – wprowadzono szereg usprawnień w obsłudze podatnika. M.in. jest to możliwość zapłaty podatku kartą płatniczą w Urzędzie Skarbowym i Celnym, wskazania innego adresu niż zamieszkania/siedziby do korespondencji skarbowej lub doręczania pism na skrytkę pocztową.

 

  1. Obniżenie o 50% odsetek za zwłokę przy korektach deklaracji podatkowych – jeżeli podatnik w ciągu 6 miesięcy bez upomnień organu podatkowego ureguluje zaległości podatkowe, opłaca odsetki od zaległości nie według stawki podstawowej 8% lecz według stawki preferencyjnej 4%.

 

  1. Kontrola ksiąg podatkowych – za pomocą ujednoliconego raportu elektronicznego z ksiąg podatkowych (tzw. Jednolity plik kontrolny) organy skarbowe szybciej i łatwiej skontrolują podatnika. Obowiązek przekazania raportu Urzędowi Skarbowemu powstanie na jego wniosek od lipca 2016 roku dla dużych podatników, zaś dwa lata później, tj. w lipcu 2018 w przypadku pozostałych podmiotów.

 

  1. Zapłata podatku przez osobę trzecią – dotychczas podatek musiał być opłacany bezpośrednio przez podatnika. Nowelizacja ustawy wprowadza możliwość zapłaty podatku przez osobę trzecią do wysokości 1000 zł lub małżonka i innego członka rodziny bez limitu.