Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące zasiłku macierzyńskiego dla przedsiębiorczych kobiet, prowadzących własną firmę.

Do końca 2015 roku przysługujący im zasiłek macierzyński wynosił 60% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, czyli przy opłacaniu składek preferencyjnych  (przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności) kobieta otrzymywała 315 zł, zaś przy pełnych składkach niewiele ponad 1420 zł. Ponadto przebywanie na urlopie macierzyńskim zwalniało jedynie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Oznaczało to, że kobiety po urodzeniu dziecka w dalszym ciągu musiały opłacać składkę zdrowotną, która w 2015 roku wynosiła 279,41 zł (obecnie 288,95 zł).

Od stycznia 2016 roku, po wprowadzeniu nowego świadczenia rodzicielskiego w wysokości 1000 zł, które przysługuje matkom nieuprawnionym do zasiłku macierzyńskiego, a więc nieubezpieczonym w ZUS (tj. studentkom, bezrobotnym, zatrudnionym na umowy o dzieło), rząd wyszedł również na przeciw kobietom prowadzącym własne firmy. Takim osobom, których zasiłek macierzyński jest niższy niż 1000 zł, przysługuje jego automatyczne podwyższenie do tej wysokości. W życie weszło także zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego. Gdyby nie wprowadzono tej zmiany, kobieta aktywna zawodowo otrzymywałaby niższe świadczenie niż nieubezpieczona, o prawie 300 zł.

Warto pamiętać, iż osoby prowadzące działalność gospodarczą, chcąc w przyszłości otrzymywać zwiększony zasiłek macierzyński, mogą zadeklarować dowolną, wyższą niż minimalną wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, jednak nie wyższą niż 250% przeciętnego wynagrodzenia (10137,50 zł). Minimalna wartość podstawy przy opłacaniu składek preferencyjnych wynosi 555 zł, zaś przy składkach pełnych 2433 zł.