Papierowy paragon zastąpimy wersją online

Resort Ministerstwa Rozwoju w celu uszczelnienia wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług planuje nowelizację przepisów dotyczących rejestracji sprzedaży na kasach fiskalnych. Do końca 2017 roku z obiegu mają zniknąć tradycyjne urządzenia drukujące papierowe paragony. W ich miejsce pojawią się nowe, zapisujące obroty przedsiębiorców jedynie w formie elektronicznej. W związku z tym nasuwa się pytanie, w jakiej formie klient będzie mógł żądać potwierdzenia zrealizowanej transakcji? Dotychczas w oparciu o papierowe wydruki nabywca może dochodzić swoich praw konsumenckich (zwrot towaru, rękojmia, gwarancja). Od 2018 roku potwierdzeniem zakupu towaru lub usługi miałby być paragon online, zapisany w systemie informatycznym (prawdopodobnie w systemie transakcyjnym banku klienta lub specjalnie przygotowanej aplikacji). Z punktu widzenia kupującego jest to o wiele bardziej korzystniejsze niż obecnie, gdzie paragon często się gubi czy ulega wyblaknięciu. Wówczas byłby on na trwałym nośniku danych, z możliwością jego odczytu w każdym momencie.

Jednak z perspektywy małego przedsiębiorcy taka rewolucja nie do końca wydaje się być opłacalną. Wiele małych firm oszczędza na zakupie kasy fiskalnej, zaopatrując się w proste i tanie urządzenie. Nabycie bardziej wyspecjalizowanego może wiązać się nawet z wydatkiem rzędu kilku tysięcy złotych. Dla niektórych może się to okazać zbyt wysokim nakładem, a w konsekwencji likwidacją działalności – w przeciwieństwie do większych graczy na rynku, których sprzęt został już wymieniony na bardziej nowoczesny lub dla których poniesienie powyższych kosztów nieznacznie wpłynie na osiągane dochody. Warto jednak pamiętać, iż przy rozpoczęciu ewidencji sprzedaży na kasie rejestrującej podatnik może skorzystać z ulgi z tytułu jej zakupu, odliczając od podatku VAT należnego maksymalnie do 700 zł.

Według założeń Ministerstwa Rozwoju wprowadzenie elektronicznej rejestracji sprzedaży ma na celu zwiększenie efektywności kontroli skarbowych, a w konsekwencji usprawnienie ściągalności należności podatkowych.