Skontaktuj się z nami 


zobacz treści zgód


Plik e-sprawozdania w rozszerzeniu .xml

wybierz konwersje sprawozdania
Cena do ustalenia
  • Przesyłasz nam swoje sprawozdanie w pliku edydowalnym np.: .doc, .xls, lub innym.
  • W ciągu 24 godzin od wpłaty otrzymujesz plik e-sprawozdania gotowy do elektronicznego podpisu i dalszego przesłania go do KRS

PESEL i e-podpis dla członka zarzadu będącego obcokrajowcem

wybierz usługę uzyskania PESEL i e-podpisu
Cena do ustalenia
  • Kontaktujesz się z nami
  • wypełniamy dla Ciebie niezbędne dokumenty
  • potwierdzasz dokumenty u notariusza
  • dokumenty składamy w odpowiednich urzędach
  • Po uzyskaniu numeru PESEL pomagamy uzyskać e-podpis

TaxPro Sp. z o.o.,www.taxpro24.pl,02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 31 lok. 110
NIP:521-36-41-151, REGON: 146438341, KRS: 0000443586,

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Kapitał zakładowy w pełni opłacony 10 000,00 zł