zobacz treści zgód


Pakiet 1

  • Przygotowanie pliku e-sprawozdania

Pakiet 2

  • Przygotowanie pliku e-sprawozdania
  • korekty sprawozdania w okresie do 31.12.2019

Pakiet 3

Obsługujesz wiele podmiotów? nie przepłacaj!
  • Przygotowanie pliku e-sprawozdania dla wielu podmiotów

Jak działamy


krok 1
krok 3
krok 3

Kontaktujesz się z nami

Przesyłasz plik

Otrzymujesz plik e-sprawozdania

Kontaktujesz się z nami

krok 1

Przesyłasz plik

krok 2

Otrzymujesz plik e-sprawozdania

krok 3

Wolisz kontakt telefoniczny?

osoba kontaktowa: Bartłomiej Kowalik

Zadzwoń: 510 442 878

TaxPro Sp. z o.o.,www.taxpro24.pl,02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 31 lok. 110
NIP:521-36-41-151, REGON: 146438341, KRS: 0000443586,

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Kapitał zakładowy w pełni opłacony 10 000,00 zł