Wysokość płaconego podatku do Urzędu Skarbowego oraz rodzaj prowadzonej ewidencji księgowej zależy od wybranej przez Ciebie formy opodatkowania. Przed wybraniem odpowiedniej formy powinieneś się głęboko zastanowić, gdyż jak widzisz ma ona istotne znaczenie i dodatkowo jesteś zobowiązany stosować ją przez cały rok podatkowy. Jej zmiana jest możliwa jedynie w okresie 1-20 stycznia następnego roku.

Do wyboru masz 4 formy opodatkowania działalności:

 

Forma opodatkowania Wysokość podatku Możliwość rozliczania kosztów
Zasady ogólne 18% do wysokości dochodu 85 528 zł
lub32% powyżej kwoty 85 528 zł
Tak
Podatek liniowy 19 % Tak
Ryczałt ewidencjonowany 3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20% Tak
Karta podatkowa ustala Urząd Skarbowy Nie

 

W celu dokonania zmiany formy opodatkowania konieczne będzie złożenie w podanym wyżej terminie odpowiednich dokumentów do właściwego Urzędu Skarbowego:

  • oświadczenie o wyborze opodatkowania na zasadach ogólnych, jeśli chcesz korzystać z podatku liniowego (nie ma tu sformalizowanego druku) – do US według miejsca zamieszkania właściciela.
  • wniosek o zastosowanie karty podatkowej (PIT-16), jeśli chcesz skorzystać (i możesz) z tej formy opodatkowania – do US według miejsca prowadzonej działalności
  • oświadczenie o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (nie ma tu sformalizowanego druku) – do US według miejsca zamieszkania właściciela.

Możesz również zmienić metody wpłacania zaliczek podatku dochodowego.
W celu przejścia z zaliczek miesięcznych na kwartalne należy pisemnie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 20 lutego. W sytuacji odwrotnej – rezygnacja z wpłacania zaliczek w formie kwartalnej –  należy o tym fakcie powiadomić na piśmie naczelnika urzędu skarbowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy.