Pełnomocnik działający na podstawie pełnomocnictwa ogólnego jest upoważniony do reprezentacji mocodawcy we wszystkich sprawach podatkowych, z wyłączeniem podpisywania deklaracji. Dotychczas dostępne były jedynie pełnomocnictwa, których udzielenie wymagało osobistego złożenia pisma w Urzędzie Skarbowym, a także podlegały one opłacie skarbowej. Od 1 lipca 2016 roku Ministerstwo Finansów wprowadziło możliwość ustanowienia pełnomocnika ogólnego bez wychodzenia z domu. Takie upoważnienie jest dużym udogodnieniem dla podatnika, który bez konieczności stawiania się w Urzędzie ma możliwość powierzenia swoich spraw osobie trzeciej. Pełnomocnictwo ogólne powinno zostać złożone wyłącznie drogą internetową poprzez Portal Podatkowy. Jedyną sytuacją, w której dopuszcza się wersję papierową jest awaria systemu. Do dodatkowych korzyści należy zaliczyć również fakt, iż w przeciwieństwie do dotąd obowiązujących pełnomocnictw, np. szczególnego, pełnomocnictwo ogólne jest bezpłatne.

Całą procedurę ustanowienia swojego reprezentanta należy zacząć od zalogowania się na Portalu Podatkowym (https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/), zakładając indywidualny profil. Następnie po wyświetleniu się kwestionariusza system wymaga uzupełnienia danych ewidencyjnych podatnika. Po poprawnym zarejestrowaniu możliwe jest udzielnie pełnomocnictwa ogólnego. Szczegółową instrukcję jak ustanowić pełnomocnika można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5173809/Instrukcja+dla+u%C5%BCytkownika+komponentu+Portal+Podatkowy-CRPO.pdf).

Warto dodać, że Portal Podatkowy daje także wiele innych możliwości. Między innymi można do nich zaliczyć: elektroniczną wysyłkę deklaracji podatkowych, czy wymianę korespondencji z Urzędem (po wyrażeniu zgody przez podatnika na dostarczanie pism drogą elektroniczną).