Osoby prowadzące działalność gospodarczą co miesiąc lub kwartał borykają się z opłatami na rzecz budżetu państwa, z tytułu podatku dochodowego czy podatku VAT. Do nich dochodzą jeszcze wysokie comiesięczne koszty jakimi są składki ZUS. Przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności jest możliwość skorzystania z ich preferencyjnych stawek (przy spełnieniu warunków zawartych w Art. 18a Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych), które w 2016 roku wynoszą 465,28 zł. Niemniej jednak po zakończeniu okresu ulgowego zobowiązania wobec ZUS wzrastają ponad dwukrotnie (1.121,52zł). Należy zaznaczyć, że takie same składki opłacają wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od przychodu, gdzie przy innych tytułach do ubezpieczeń społecznych ich wysokość uzależniona jest od zarobków.

W trosce o najmniejszych podatników od 2017 roku rząd planuje wprowadzenie jednolitego podatku, tym samym likwidując składki ZUS oraz podatki PIT i VAT. Zmiany te dotyczyć mają jedynie tych, których przychody nie przekraczają 5 tysięcy złotych. Proponowany podatek miałby wynosić 22,5%, z zaznaczeniem, że podstawą do opodatkowania będzie wygenerowany przychód, a nie dochód jak w przypadku podatku PIT. Przeprowadźmy małą kalkulację: przy przychodach na poziomie 5 tysięcy jednolity podatek wyniósłby 1.125 zł, czyli tylko 4 zł więcej niż suma składek ZUS. Należy pamiętać, że będzie to jedyna należność na rzecz budżetów – obecnie do zapłaty pozostaje jeszcze PIT i VAT. Być może w okresie przebywania na „małym” ZUSie takie rozwiązanie nie jest do końca opłacalne. Jednak dwuletni okres szybko minie i przechodząc na „pełne” składki większość małych przedsiębiorców z pewnością odetchnie z ulgą i zaoszczędzi. Aktualnie w wielu przypadkach konieczność opłacania wyższych składek ZUS wiąże się z zamknięciem firmy.

Na dzień dzisiejszy jest to wyłącznie tylko projekt wprowadzenia jednolitego podatku dla małych przedsiębiorców, który budzi wiele wątpliwości i krytyki co do samej organizacji i możliwości jego zastosowania.