Dotychczas właściwy Urząd Skarbowy do rozliczania podatku od towarów i usług był ustalany zgodnie z miejscem prowadzenia działalności. Od 1 stycznia 2016 r. nasze deklaracje VAT muszą powędrować już do Urzędów zgodnie z miejscem zamieszkania w przypadku osób fizycznych lub siedziby dla osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

W związku z tak ważną zmianą dla podatnika nasuwają się pytania:
Czy muszę aktualizować VAT-R, czyli zgłoszenie rejestracyjne VAT?
Gdzie mam złożyć deklarację za ostatni okres rozliczeniowy z 2015 roku?

Odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi – NIE. Podatnicy, którzy będą musieli zmienić Urząd Skarbowy nie aktualizują VAT-R. Zmiana następuje z mocy prawa, więc podatnicy będą przekierowywani automatycznie.

W przypadku drugiego pytania – składamy deklaracje (w tym również korekty) i płacimy podatek za ostatni okres rozliczeniowy 2015 roku już w nowym Urzędzie Skarbowym.