Jak wynika z nowo przyjętego projektu ustawy budżetowej wzrosło prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 2016 rok. Dla płatników składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie jest to dobra wiadomość, ponieważ na podstawie tego wynagrodzenia ustalana jest wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. I tak na rok 2015 mieliśmy prognozy kształtujące się na poziomie 3959,00 zł, tak na 2016 wyniosły 4055,00 zł. Zatem wzrost o 96,00 zł prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyniesie podwyżkę składki na ubezpieczenie społeczne o prawie 20,00 zł miesięcznie przy opłacaniu pełnych składek. W przypadku składki na ubezpieczenie zdrowotne podstawą do naliczania jest wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał 2015 r.

 

KWOTY SKŁADEK ZUS W 2016

 

Składki pełne:

Ubezpieczenie społeczne:

– z ub. chorobowym 772,96 zł

– bez ub. chorobowego 713,35 zł

Fundusz pracy: 59,61 zł

Ubezpieczenie zdrowotne: 288,95 zł

Składki preferencyjne:

Ubezpieczenie społeczne:

– z ub. chorobowym 176,33 zł

– bez ub. chorobowego 162,73 zł

Ubezpieczenie zdrowotne: 288,95 zł