Zmiany! Zmiany! Zmiany! Czyli nowy sposób Ozusowania umowy zlecenie.

Do końca 2015 roku przy zawieraniu więcej niż jednej umowy zlecenie ozusowaniu podlega tylko ta umowa, która została zawarta najwcześniej. Zleceniobiorca jedynie dobrowolnie może objąć ubezpieczeniem pozostałe umowy. Od 1 stycznia 2016 roku, zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2014r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw,  na wszystkie umowy zlecenie, do wysokości minimalnego wynagrodzenia, zostanie nałożony obowiązek odprowadzania składek emerytalno-rentowych do ZUS.

Tak jak i teraz obligatoryjnemu ubezpieczeniu będzie podlegała pierwsza zawarta umowa. Jeżeli jednak  wysokość wynagrodzenia nie przekroczy wspomnianego już minimalnego poziomu tj. 1850 zł, to dodatkowo od każdej kolejnej będzie konieczność odprowadzania składek.

W celu łatwiejszego zrozumienia zachodzących zmian pokażmy to na przykładzie:

Pan Kowalski zawarł umowy zlecenie odpowiednio na kwoty 1000 zł, 900 zł i 2000 zł. Umowa na kwotę 1000 zł podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu. Nie przewyższa ona jednak kwoty 1850 zł. Wynika z tego, iż kolejna, w wysokości 900 zł,  również będzie podstawą do naliczania zobowiązań względem ZUS. Dopiero 2000 zł jest zwolnione z tego obowiązku. Istnieje także możliwość zmiany tytułu, z którego będą naliczane składki, na jedną umowę - 2000 zł.

Jeżeli ubezpieczony zawarł umowy tylko z jednym pracodawcą sprawa wydaję się być prosta. A co w sytuacji kiedy jest ich więcej? Zleceniobiorca będzie zmuszony przedstawić kolejnym płatnikom składek, dokumenty poświadczające, iż z innego tytułu podlega ubezpieczeniu (np. umowa zlecenie , ZUS RMUA). W przeciwnym razie każdy z pracodawców będzie zobowiązany do naliczania składek. Jak widać 2016 rok przyniesie sporo zmian w oskładkowaniu dochodów zleceniobiorców.

Być może jesteś lub będziesz płatnikiem składek ZUS, a nowy sposób ich naliczania nie jest dla Ciebie zbyt jasny - zapraszamy do współpracy. My zajmiemy się wszystkimi  formalnościami, a Ty spokojnie będziesz mógł  rozwijać własny biznes!

 

Comments are closed.