Jak co roku składki ZUS dla przedsiębiorców ulegają zmianom. Wynika to z faktu, iż podstawa ich wymiaru uzależniona jest od wysokości prognozowanego przeciętnego oraz minimalnego miesięcznego wynagrodzenia na dany rok. W przypadku pełnych składek ich podstawę stanowi 60% prognozy przeciętnej miesięcznej płacy, która na 2017 rok kształtuje się na poziome 4 252 zł. Zatem podstawa wymiaru składek będzie wynosić 2 551,20 zł, czyli o ponad 118 zł więcej niż w 2016 roku. Podobna sytuacja jest także ze składkami preferencyjnymi. Ich wysokość obliczana jest od 30% płacy minimalnej (wysokość minimalnego wynagrodzenia na 2017 rok to 2 000 zł; obecnie 1 850 zł). Powyższe wzrosty świadczą o rozwoju gospodarki i poprawie warunków zatrudnienia. Jednak najbardziej odbiją się na portfelach przedsiębiorców, którzy zapłacą wyższe składki o ponad 4%.

Poniżej przedstawiamy nowe kwoty składek ZUS na 2017 rok. Nie znamy jeszcze wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zostanie ona podana na początku stycznia nadchodzącego roku.

Składki pełne:                 

Ubezpieczenie społeczne:

– z ub. chorobowym 810,51 zł

– bez ub. chorobowego 748,01 zł

Fundusz pracy: 62,50 zł

 

Składki preferencyjne:

 

Ubezpieczenie społeczne:

– z ub. chorobowym 190,62 zł

– bez ub. chorobowego 175,92 zł

We wrześniu pisaliśmy o rządowych planach dotyczących zniesienia ryczałtowych składek ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców, osiągających dochody do 5 000 zł (https://taxpro24.pl/jednolity-podatek-dla-malych-podatnikow-od-2017-roku/). W zamian miał powstać jednolity podatek w wysokości 22,5%. Na dzień dzisiejszy wspomniane modyfikacje w podatkach i składach ZUS będą mogły nastąpić dopiero od 2018 roku.