Kadry i płace

Kadry i płace - top

Korzyści płynące z outsourcingu usług kadrowo-płacowych to przede wszystkim obniżenie kosztów generowanych przez działy administracji kadrowo – płacowej. Dodatkowym atutem jest poufność dokumentacji oraz utajnienie informacji o wynagrodzeniach.

Oferta naszego biura skierowana jest przede wszystkim do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców., Obsługę kadrowo-płacową wykonujemy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zachowaniem wymaganych terminów

Powierzając nam obsługę kadrowo-płacową otrzymujesz m. in.:

 • sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z
  zatrudnieniem,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • obsługę umów  cywilnoprawnych
 • rejestrację przedsiębiorstwa i jego pracowników w ZUS,
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych
 • kierowanie pracowników na badania lekarskie wymagane przepisami prawa pracy,
 • sporządzanie raportów statystycznych  zgodnie z przepisami prawa pracy,
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa przed organami państwowymi, w tym pomoc podczas kontroli z Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego.