Karta podatkowa

Karta podatkowa to najprostsza forma opodatkowania przewidziana przez polskie przepisy podatkowe do rozliczania działalności osób fizycznych. Zasady opodatkowania reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W formie karty podatkowej mogą być opodatkowane osoby fizyczne prowadzące działalność jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej, jeżeli łączna liczba wspólników oraz zatrudnionych pracowników nie przekracza stanu zatrudnienia określonego w ustawie.

Wysokość podatku uzależniona jest od ilości zatrudnionych pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości, na terenie której prowadzona jest działalność – nie jest związany z osiąganymi dochodami. Podatek ustalany jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w drodze indywidualnej decyzji.

Karta podatkowa to forma opodatkowania dochodu obejmująca konkretne rodzaje działalności, m.in. usługi w zakresie mechaniki maszyn, sprzedaż lodów z automatów, naprawę i konserwację urządzeń elektronicznych, usługi fryzjerskie i kosmetyczne czy weterynaryjne.

Masz pytania dotyczące tej formy rozliczania podatków – zapraszamy do kontaktu.