KPiR

Podatkowa-księga-przychodów-i-rozchodów---top

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) to najczęściej preferowana forma prowadzenia księgowości przeznaczona dla osób fizycznych, spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, których przychody nie przekroczyły kwoty 1 200 000 Euro.

Zakres naszych usług obejmuje m. in.:

  • prowadzenie KPiR – księgowanie dokumentów – faktur sprzedaży, zakupu, wyciągów bankowych, raportów kasowych, faktur wewnętrznych, pozostałych dokumentów księgowych oraz kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i zgłaszanie zauważonych braków lub błędów,
  • wyliczenie miesięcznej / kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy,
  • roczne rozliczenie podatku, na podstawie zapisów w Księdze Przychodów i Rozchodów,
  • sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz rozliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
  • rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów,
  • prowadzenie rejestrów VAT, rozliczanie podatku VAT, sporządzanie deklaracji VAT,
  • prowadzenie rozliczeń z ZUS wraz z przekazaniem elektronicznym deklaracji osoby prowadzącej działalność gospodarczą – deklaracje zgłoszeniowe, rozliczeniowe, wyliczenie kwot do zapłaty z tytułu ubezpieczeń społecznych,
  • rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych, exportu/importu towarów i usług – wystawienie faktur wewnętrznych, sporządzanie deklaracji VAT-UE, rozliczanie podatkowe dokumentów celnych,

W ramach współpracy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa reprezentujemy Twoją firmę przed organami państwowymi takimi jak ZUS czy Urząd Skarbowy.

Masz pytania dotyczące tej formy rozliczania podatków – zapraszamy do kontaktu.