Księgi rachunkowe

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy kapitałowych spółek prawa handlowego  – spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek osobowych prawa handlowego  – spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne. Prowadzenie pełnej księgowości przez spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie osób fizycznych, i same osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą uzależnione jest od spełnienia warunku określonego w Ustawie o rachunkowości.

Pełna księgowość to najbardziej rozbudowany, skomplikowany i dokładnie sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych zachodzących w firmie. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, poza ustawowym obowiązkiem, służy również kontroli, analizie sytuacji finansowej.  Pozwala generować informacje z zakresu rachunkowości zarządczej, które pomagają w podejmowaniu decyzji osobom zarządzającym firmą.

Każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania finansowego.

Zakres naszych usług obejmuje m. in.:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych – księga główna, księgi pomocnicze, księgowanie dokumentów – faktury sprzedaży, zakupu, wyciągi bankowe, raporty kasowe, faktury wewnętrzne, pozostałe dokumenty księgowe – kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i zgłaszanie zauważonych braków lub błędów,
 • wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy,
 • sporządzanie ewidencji wyposażania, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczenie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
 • rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów
 • prowadzenie rejestrów VAT, rozliczanie podatku VAT, sporządzanie deklaracji VAT,
 • rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych, exportu/importu towarów i usług – wystawienie faktur wewnętrznych, sporządzanie deklaracji VAT-UE, rozliczanie podatkowe dokumentów celnych
 • rozliczenie międzyokresowe kosztów,
 • informowanie o należnościach i zobowiązaniach,
 • odpowiadanie na zapytania klienta o rozrachunki z kontrahentem i uzgadnianie sald,
 • sporządzanie raportów miesięcznych na życzenie klientów,
 • roczne rozliczanie podatku, sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych,
 • przechowywanie dokumentacji gospodarczej,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, ubezpieczeń społecznych, zagadnień finansowo-księgowych, spraw kadrowo-płacowych, oraz innych związanych z obsługą księgową.

Chcesz wiedzieć więcej na temat ksiąg rachunkowych?
[su_button url=”https://taxpro24.pl/kontakt/” center=”yes” radius=”round” icon=”icon: envelope-o”]Skontaktuj się z nami[/su_button]