Ryczałt

Ryczałt-ewidencjonowany-TOP

Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Podatek opłacany jest od przychodu, bez możliwości pomniejszania go o koszty uzyskania przychodu. Mogą z niego skorzystać wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub spółki osobowej. Najczęściej taką formę opodatkowania wybierana jest przez przedsiębiorców, których działalność ma ograniczony zakres oraz generuje niskie koszty uzyskania przychodów.

Stawki ryczałtu:

  • 3% – działalność gastronomiczna, handlowa, rybołówstwo
  • 5,5% – działalność wytwórcza, roboty budowlane, transport
  • 8,5% – przychody z tytułu najmu lub dzierżawy, działalność usługowa
  • 17% – hotele, pośrednictwo przy sprzedaży samochodów, motocykli oraz części do nich, pośrednictwo w handlu hurtowym
  • 20% – przychody związane z wykonywaniem wolnych zawodów

Masz pytania dotyczące tej formy rozliczania podatków – zapraszamy do kontaktu.