Od stycznia wydatki powyżej 15 000 zł zapłacone gotówką nie są kosztem uzyskania przychodu!

Od 1 stycznia bieżącego roku zmieniły się przepisy dotyczące rozliczeń gotówkowych między kontrahentami.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca zobligowany jest do zapłaty zobowiązania z rachunku bankowego, jeżeli spełnione są dwa poniższe warunki:Więcej Info


Nowe składki ZUS na 2017 rok!

Jak co roku składki ZUS dla przedsiębiorców ulegają zmianom. Wynika to z faktu, iż podstawa ich wymiaru uzależniona jest od wysokości prognozowanego przeciętnego oraz minimalnego miesięcznego wynagrodzenia na dany rok. W przypadku pełnych składek ich podstawę stanowi Więcej Info


Dlaczego Jednolity Plik Kontrolny jest i będzie problemem dla wielu podatników?

Od 1 lipca bieżącego roku na część podatników został nałożony obowiązek przesyłania do Ministerstwa Finansów comiesięcznych raportów z ksiąg rachunkowych drogą elektroniczną. Są to tzw. Jednolite Pliki Kontrolne, które obligatoryjnie przekazywane są przez duże firmy, zarejestrowane jako Więcej Info


czy zniknie papierowy paragon

Czy zniknie papierowy paragon?

Papierowy paragon zastąpimy wersją online

Resort Ministerstwa Rozwoju w celu uszczelnienia wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług planuje nowelizację przepisów dotyczących rejestracji sprzedaży na kasach fiskalnych. Do końca 2017 roku z obiegu mają zniknąćWięcej Info


Jednolity podatek dla małych podatników od 2017 roku !

Osoby prowadzące działalność gospodarczą co miesiąc lub kwartał borykają się z opłatami na rzecz budżetu państwa, z tytułu podatku dochodowego czy podatku VAT. Do nich dochodzą jeszcze wysokie comiesięczne koszty jakimi są składki ZUS. Przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności jest możliwość skorzystania z ich preferencyjnych stawek (przy spełnieniu warunków zawartych w Art. 18a Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych), które w 2016 roku wynosząWięcej Info


Ulga na złe długi, czyli co zrobić gdy klient nam nie płaci?

„Ulga na złe długi” daje podatnikowi możliwość zmniejszenia podatku VAT należnego, jeżeli nie otrzymał zapłaty za fakturę przez znaczny okres czasu. Może on obniżyć podstawę opodatkowania o Więcej Info


W 2017 wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę - nawet do 2000 zł!

W niedawno przyjętej przez Sejm propozycji dotyczącej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku założono jej wzrost nawet do 2000 zł. W stosunku do obecnie wynoszącej 1850 zł jest to podwyżka o ponad 8%. Jak informuje rząd, taka decyzja zostałaWięcej Info


Jak udzielić pełnomocnictwa ogólnego bez wychodzenia z domu?

Pełnomocnik działający na podstawie pełnomocnictwa ogólnego jest upoważniony do reprezentacji mocodawcy we wszystkich sprawach podatkowych, z wyłączeniem podpisywania deklaracji. Dotychczas dostępne były jedynie Więcej Info


Złożenie sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym

Jednostki podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek złożenia sprawozdania finansowego za miniony rok obrotowy w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia, tj. nie później niż do Więcej Info


Świadczenie usług w UE - Jak wystawić fakturę dla zagranicznego przedsiębiorcy, który nie posiada VAT-UE?

Świadczenie usług na rzecz podmiotów zagranicznych ustawowo nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce. Zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług za miejsce świadczenia usług na rzecz podatnika uznaje się miejsce jego siedziby. Oznacza to,Więcej Info