Co oferujemy


najprostsza forma opodatkowania przewidziana przez polskie przepisy podatkowe do rozliczania działalności osób fizycznych. Zasady opodatkowania w tej formie reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Podatek płaci się od przychodu, bez możliwości pomniejszania go o koszty jego uzyskania.

Najczęściej preferowana forma prowadzenia księgowości przeznaczona dla osób fizycznych, spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, których przychody nie przekroczyły kwoty 1 200 000 Euro.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy kapitałowych spółek prawa handlowego tj. spółka akcyjna i z o.o. oraz spółek osobowych prawa handlowego tj. spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna. Prowadzenie pełnej księgowości przez spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie osób fizycznych, i same osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą uzależnione jest od spełnienia warunku określonego w Ustawie o rachunkowości.

Oferta naszego biura skierowana jest przede wszystkim do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców, którzy mają świadomość, że obsługa kadr i płac musi być prowadzona z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zachowaniem wymaganych terminów, jednocześnie chcącymi obniżyć koszty związane z wypełnieniem tych obowiązków.

Cennik


Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Klientów zawsze dopasowujemy wycenę naszych usług do wymagań konkretnego klienta. Do sporządzenia indywidualnej oferty potrzebujemy kilku istotnych informacji, których podanie ułatwi wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego .

W trosce o dobro naszych Klientów indywidualna oferta zostanie przygotowana w ciągu kilku godzin z uwzględnieniem obecnie obowiązujących promocji na nasze usługi.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości