Jak rozliczyć się z fiskusem z dochodów uzyskanych zagranicą?

Podatnik, który uzyskał dochody w Polsce oraz zagranicą z pracy najemnej w przeważającej liczbie przypadków jest zobowiązany do złożenia zeznania rocznego za rok 2015 na formularzu PIT-36 i załączniku PIT/ZG. Więcej Info


Zasiłek macierzyński dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące zasiłku macierzyńskiego dla przedsiębiorczych kobiet, prowadzących własną firmę.

Do końca 2015 roku przysługujący im zasiłek macierzyński wynosił 60% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, czyli przy opłacaniu składek preferencyjnych Więcej Info


Co możemy odliczyć od podatku? – czyli o ULGACH PODATKOWYCH w podatku dochodowym od osób fizycznych

Ulgę podatkową należy rozumieć jako zwolnienie, odliczenie danej kwoty od podstawy do opodatkowania lub samego podatku, które regulują przepisy prawa podatkowego.

Osoby fizyczne wypełniając PIT-36 lub PIT-37 za 2015 rok mogą skorzystać m.in. z takich ulg jak:Więcej Info


Samochód w firmie – sposoby finansowania zakupu samochodu firmowego

Samochód w działalności to często niezbędny i konieczny element pozwalający na jej prowadzenie. Wielu przedsiębiorców chcąc wprowadzić pojazd do działalności zmuszonych jest do jego zakupu (zakup w salonie samochodowym lub na rynku wtórnym od innego właściciela).Więcej Info


5 najważniejszych zmian w ordynacji podatkowej w 2016 roku z punktu widzenia podatnika

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1649) nowelizuje obowiązujące do końca 2015 roku przepisy podatkowe. Główną przesłanką do wprowadzenia zamian do ustawy było zapewnienie ochrony podatnikom i rozstrzyganie wątpliwości skarbowych na ich korzyść.Więcej Info


Wyższe składki ZUS w 2016 roku!

Jak wynika z nowo przyjętego projektu ustawy budżetowej wzrosło prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 2016 rok. Dla płatników składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie jest to dobra wiadomość, ponieważ na podstawie tego wynagrodzenia ustalana jest wysokość podstawy wymiaru składek na Więcej Info


W którym Urzędzie Skarbowym rozliczyć VAT od stycznia 2016 roku ?

Dotychczas właściwy Urząd Skarbowy do rozliczania podatku od towarów i usług był ustalany zgodnie z miejscem prowadzenia działalności. Od 1 stycznia 2016 r. nasze deklaracje VAT muszą powędrować już do Więcej Info


Jak i kiedy zmienić formę opodatkowania działalności?

Wysokość płaconego podatku do Urzędu Skarbowego oraz rodzaj prowadzonej ewidencji księgowej zależy od wybranej przez Ciebie formy opodatkowania. Przed wybraniem odpowiedniej formy powinieneś się głęboko zastanowić, gdyż jak widzisz ma ona istotne znaczenie i dodatkowo jesteś zobowiązany stosować ją przez cały rok podatkowy. Jej zmiana jest możliwa jedynie w okresie 1-20 stycznia następnego roku.

Do wyboru masz 4 formy opodatkowania działalności:

 

Forma opodatkowaniaWysokość podatkuMożliwość rozliczania kosztów
Zasady ogólne18% do wysokości dochodu 85 528 zł
lub32% powyżej kwoty 85 528 zł
Tak
Podatek liniowy19 %Tak
Ryczałt ewidencjonowany3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20%Tak
Karta podatkowaustala Urząd SkarbowyNie

 

W celu dokonania zmiany formy opodatkowania konieczne będzie złożenie w podanym wyżej terminie odpowiednich dokumentów do właściwego Urzędu Skarbowego:

 • oświadczenie o wyborze opodatkowania na zasadach ogólnych, jeśli chcesz korzystać z podatku liniowego (nie ma tu sformalizowanego druku) - do US według miejsca zamieszkania właściciela.
 • wniosek o zastosowanie karty podatkowej (PIT-16), jeśli chcesz skorzystać (i możesz) z tej formy opodatkowania – do US według miejsca prowadzonej działalności
 • oświadczenie o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (nie ma tu sformalizowanego druku) – do US według miejsca zamieszkania właściciela.

Możesz również zmienić metody wpłacania zaliczek podatku dochodowego.
W celu przejścia z zaliczek miesięcznych na kwartalne należy pisemnie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 20 lutego. W sytuacji odwrotnej – rezygnacja z wpłacania zaliczek w formie kwartalnej -  należy o tym fakcie powiadomić na piśmie naczelnika urzędu skarbowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy.


Zmiany! Zmiany! Zmiany! Czyli nowy sposób Ozusowania umowy zlecenie.

Do końca 2015 roku przy zawieraniu więcej niż jednej umowy zlecenie ozusowaniu podlega tylko ta umowa, która została zawarta najwcześniej. Zleceniobiorca jedynie dobrowolnie może objąć ubezpieczeniem pozostałe umowy. Od 1 stycznia 2016 roku, zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2014r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw,  na wszystkie umowy zlecenie, do wysokości minimalnego wynagrodzenia, zostanie nałożony obowiązek odprowadzania składek emerytalno-rentowych do ZUS.

Tak jak i teraz obligatoryjnemu ubezpieczeniu będzie podlegała pierwsza zawarta umowa. Jeżeli jednak  wysokość wynagrodzenia nie przekroczy wspomnianego już minimalnego poziomu tj. 1850 zł, to dodatkowo od każdej kolejnej będzie konieczność odprowadzania składek.

W celu łatwiejszego zrozumienia zachodzących zmian pokażmy to na przykładzie:

Pan Kowalski zawarł umowy zlecenie odpowiednio na kwoty 1000 zł, 900 zł i 2000 zł. Umowa na kwotę 1000 zł podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu. Nie przewyższa ona jednak kwoty 1850 zł. Wynika z tego, iż kolejna, w wysokości 900 zł,  również będzie podstawą do naliczania zobowiązań względem ZUS. Dopiero 2000 zł jest zwolnione z tego obowiązku. Istnieje także możliwość zmiany tytułu, z którego będą naliczane składki, na jedną umowę - 2000 zł.

Jeżeli ubezpieczony zawarł umowy tylko z jednym pracodawcą sprawa wydaję się być prosta. A co w sytuacji kiedy jest ich więcej? Zleceniobiorca będzie zmuszony przedstawić kolejnym płatnikom składek, dokumenty poświadczające, iż z innego tytułu podlega ubezpieczeniu (np. umowa zlecenie , ZUS RMUA). W przeciwnym razie każdy z pracodawców będzie zobowiązany do naliczania składek. Jak widać 2016 rok przyniesie sporo zmian w oskładkowaniu dochodów zleceniobiorców.

Być może jesteś lub będziesz płatnikiem składek ZUS, a nowy sposób ich naliczania nie jest dla Ciebie zbyt jasny - zapraszamy do współpracy. My zajmiemy się wszystkimi  formalnościami, a Ty spokojnie będziesz mógł  rozwijać własny biznes!


Dlaczego warto skorzystać z outsourcingu księgowego?

"Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci,
to nie ma sensu, żebyśmy to robili; powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś,
kto zrobi to lepiej"

Henry Ford

Na początku warto powiedzieć, co to w ogóle jest outsourcing. Słowo to pochodzi ze zbitki słów z języka angielskiego [outside-resource-using] i oznacza powierzanie wewnętrznych procesów firmy zewnętrznym podmiotom. Zatem outsourcing księgowy definiujemy jako przekazanie obsługi księgowej firmy zewnętrznemu podmiotowi jakim jest biuro rachunkowe.

Co zyskasz dzięki outsourcingowi księgowemu?

 1. Obniżysz koszty prowadzenia działalności.
  Abyś mógł robić to u siebie w firmie, potrzebne Ci będą m.in. sprzęt komputerowy, system księgowy, operacyjny i zabezpieczający, licencje, itp. Musisz tez zatrudnić księgowego, a wiążą się z tym kolejne koszty – wynagrodzenie, składki ubezpieczeniowe, a podczas jego nieobecności – koszty urlopowe, chorobowe.
 2. Możesz mieć pewność, że usługi księgowe w Twojej firmie są na najwyższym poziomie.
  Jeśli biuro rachunkowe utrzymuje się na rynku, to znaczy, że jakość świadczonych przez nich usług musi być wysoka i cieszyć się powodzeniem wśród klientów.
 3. Zabezpieczysz się przed ryzykiem błędów księgowych.
  Biura rachunkowe muszą posiadać ubezpieczenie OC, więc masz pewność i zabezpieczenie, że jakiekolwiek popełnione błędy księgowe nie odbiją się na finansach Twojej firmy. Nie poniesiesz także odpowiedzialności cywilnej i prawnej.
 4. Możesz skupić całą swoją uwagę na podstawowej działalności firmy.
  Możesz zająć się własnym biznesem zamiast zastanawiać się nad rozwiązywaniem problemów księgowych. Nie musisz też kontrolować działu księgowości.
 5. Większy komfort prowadzenia działalności.
  Przekazanie prowadzenia księgowości firmie zewnętrznej  jest bardzo wygodne. Tworzenie i utrzymywanie działu księgowego w firmie, do tego dochodzi konieczność przetrzymywania dokumentacji, potrzebuje dodatkowej powierzchni biurowej. W tym miejscu warto pokreślić, że niektóre biura rachunkowe oferują usługi  „wirtualnego biura” w korzystnej cenie.